තාක්ෂණය ඔස්සේ දැනුම බෙදන එස්.කේ.කේ.සූරිආරච්චි විද්‍යාලය

බස්නාහිර පළාතේ , කැලණිය කලාපයේ , මහර කොට්ඨාසයේ මිශ්‍ර පාසලක් වන එස්.කේ.කේ.සූරිආරච්චි විද්‍යාලය සුන්දර වටපිටාවක් යුතු සිසු දරුවන්ට ඉගෙනුම් තෝතැන්නකි. 6 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණි  කලා,වාණිජ්‍යය විෂය ධාරා දක්වා  ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම සිදු කරනු ලබන මෙම පාසලට 2018 නොවැම්බර් මස නැණස ස්මාර්ට් ස්කුල් ව්‍යාපෘතියට තේරීපත් වීම ගරු විදුහල්පති ජේ.ඩී .ලියනආරච්චි මැතිතුමා , ගුරුභවතුන් හා දරු දැරියන් ඉතා භාග්‍යක් කොට සලකති.

ඒ අනුව පුහුණුව ලැබූ  තානාපති ගුරුභවතුන් දෙපළ ඊ.එච්.දිසානායක හා කේ.ඒ.එස්.දේදුනු මහත්මීන් ,තම සහෝදර ගුරුභවතුන්ට මයික්‍රොසොෆ්ට්  o 365 ගිණුම්  නිර්මාණය කරමින් ඔවුන් වෙනුවෙන් පුහුණු සැසි දියත් කළහ. 2019 වර්ෂයේදී කැලණිය කලාප කාර්යාලය මගින් විද්‍යාලයට ලද සුහුරු පන්ති කාමරය හා interactive පුවරුව ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ගුරුභවතුන් ඉගැන්වීම් ආරම්භ කර තිබුණි.

2020 වර්ෂයේ ලංකාවේ ඇති වූ covid 19 වසංගතය හමුවේ පාසල් නිවාඩු ලබා දීමත් සමග  දිවයින පුරා දරුවන් අධ්‍යාපනයෙන් ගිලිහීයාමේ ගැටළුවක් පැන නැගුණු අතර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාශය හා විවිධ අධ්‍යාපන කලාප මගින් මේ සඳහා විවිධ ක්‍රමවේද යෝජනා කරන ලදී.

මේ සඳහා පිළිතුරක් ලෙස එස්.කේ.කේ.සූරිආරච්චි විද්‍යාලයේ ඊ.එච්.දිසානායක ගුරුතුමිය ,මයික්‍රොසොෆ්ට් ටීම්ස් මෘදුකාංගය යොදාගනිමින් විද්‍යාලයේ සියලුම දෙනා වෙත මයික්‍රොසොෆ්ට්  o 365 ගිණුම් නිර්මාණය කර පන්ති භාර ගුරුභවතුන්ගේ සහයෝගයෙන් ඒවා දරුවන්ට ලබා දී ඔවුන් හැකිතාක් සම්බන්ධ කර ගෙන ඇත. තවදුරටත් සංවර්ධනය කරමින් ටීම්ස් තුළ 6-13 ශ්‍රේණි නිර්මාණය කර ගුරුභවතුන් මගින් දරුවන්ට පැවරුම් ලබා දීමටත් කටයුතු සලසා ඇත. එමෙන්ම ගුරුභවතුන්ට පුහුණු සැසි පවත්වමින් ms forms ,power point , sway ආදී මෘදුකාංග භාවිතයට හුරු කර ඇති අතර වර්තමානය වන විට ටීම්ස් හරහා ගුරුභවතුන් online ඉගැන්වීම්ද ආරම්භ කර ඇත .

තව ද ඇය විසින් උක්ත මෘදුකාංග හා kahooth ,powtoon වැනි මෘදුකාංග යොදා ගනිමින් දරුවන්ට පාඩම් සකසා ඇත. ගුරුභවතුන්ට o 365 හි  පැනනගින ගැටළු සඳහා පිළිතුරක් ලෙස youtube චැනලයක් ආරම්භකොට විවිධ වීඩියෝ පට නිර්මාණයටද පෙළඹී ඇත.

තාක්ෂණය සමග සාර්ථකව ඉදිරියට යන බැද්දෙවල මහා විද්‍යාලය

කෑ/ මාව/ බැද්දෙවල මහා විද්‍යාලය මාවනැල්ල අධ්‍යාපන කලාපයේ රඹුක්කන කොට්ඨාසයට අයත් 1 AB පාසලකි. Smart School වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙමින් මේ වන විට පාසල තාක්ෂණය සමග සාර්ථකව ඉදිරියට යමින් පවති. Smart School කණ්ඩායම සමග නිරතුරැව සම්බන්ධ වෙමින් පාසලේ අධ්‍යාපන කටයුතු තාක්ෂණික ක්‍රියාකාරකම් සමග සිදි කරමින පවතී.

විද්‍යාලයේ තොරතුරැ හා සන්නිවේදන විෂය භාර හා මාවනැල්ල අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් සදහා තොරතුරැ හා සන්නිවේදනය සම්පත් දායකයෙකු ලෙස කටයුතු කරන මධුර තිලකරත්තන ගුරැවරයා⁣ විසින් මෙම කටයුතු සිද කරනු ලබයි. මේ වන විට පාසල තුල Microsoft O 365 හා සම්බන්ධ පුහුණු සැසි කිහිපයක් ගුරැවරැන්ට පවත්වා ඇත. ඒ අනුව විද්‍යාව , ඉතිහාසය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය වැනි විශයන් power point presentation අධාරයෙන් උගන්වනු ලබයි.
විද්‍යාව ඉගැන්වීම සදහා Smart text book උපයොගි කරගනී.
ඇගයීම් Forms අධාරයෙන් උගන්වනු ලබයි. IT විශය සදහා 10 හා 11 ශ්‍රේණියේ සිසුන්ට quiz මගින් වාර පරීක්ෂණ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර පවත්වනු ලබයි. අද වන විට උද්ගත වී ඇති මෙම වෛරස හමුවේ අධ්‍යාපනය පසුබෑමට ලක්වීමට ඉඩ නොදෙමින් තව දුරටත් අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කරගෙන යයි.
සිසුනට ලබා දී ඇති Microsoft O 365 ගිණුම හා සම්බන්ධ වෙමින් IT 10 ශ්‍රේණියට අදාලව quiz සිදු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී ඇත. එය හරහා පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර ලබාදේ. IT සිසුන සදහා whatsapp group නිර්මාණය කර අධ්‍යාපනය ලබාදෙමින් පවති.

Online questions created by smart teachers of Sulaimaniya College

Teachers of Sulaimaniya College have started to create questions for students using online tools such as Microsoft forms and Google forms.Because of the current situation of our country, education interrupted and has been stopped. Some of the teachers have created Whatapp group for sharing the questions with students. There are good response from students. They like to answer for online questions. Student are learning how to use online tools for learning. This is a great opportunity for both students and teachers to build their online learning and teaching skills.We are highly appreciating his dedication towards this process by joining with Smart School.

තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ දැනුම බෙදන දෙනිපිටිය විද්‍යාලය

මාතර දෙනිපිටිය මහා විද්‍යාලය Nenasa Smart School ව්‍යාපෘතිය හා සම්බන්ධ වීමත් සමග  විවිධ වූ තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ සිසු දරුදැරියන්ට විෂය දැනුම ළඟාකරවීමට සමත් වී ඇත.

Hour of code session අතරතුර
Skype sessions හරහා විෂය ප්‍රවීණයන් සම්බන්ධ කරමින්

Nenasa Smart School Awards 2019 තරඟාවලියේ Smart School අංශයෙන් මාර/දෙනිපිටිය මහා විද්‍යාලය දෙවන ස්ථානය ජය්‍රහණය කරන ලදී . එම තරඟාවලියේ. Smart Content අංශයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය මෙම විද්‍යාලයේ  පී.එස්.දීපානි ගුරුමහත්මිය  ජයග්‍රහණය කරන ලදී.

දැනට රටතුළ පවතින ව්‍යසනකාරී තත්ත්වය හමුවේ, Microsoft Teams හරහා සජීවී පන්ති කාමරයක සිට ඉගෙන ගන්නා මට්ටමටම  ආසන්න වූ අත්දැකීම් සමගින් පී.ඒස්.දීපානි ගුරු මහත්මිය විසින් , තාක්ෂණික ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදයන් යොදා ගනිමින් නිවසේ සිටම සිසු දරු දැරියන් අධ්‍යාපනික වැඩසටහන් හා  සම්බන්ධ කරගනිමින් ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියෙහි යෙදෙයි.

A/L ICT HTML පාඩම සිදුකරන අතරතුර
O/L ගණිත විෂය පාඩමක් අතරතුර

covid 19 අභිගෝගය හමුවේ ප්‍රෙස්බිටිරියන් බාලිකාවන්.

රටේ පවතින තත්ත්වය හේතුවෙන් පාසල් වල නිවාඩු කාලය දීර්ඝ වීම නිසා දරුවන්ගේ  අධ්‍යාපන කටයුතු අඩාල වී ඇ ති මොහොතක අධ්‍යාපන කටයුතු අඩාල නොවී පවත්වාගෙන යාම සඳහා මාර්ගගත ඉගෙනුම් පද්ධතියප්‍රෙස්බිටිරියන් බාලිකා පාසල ට මහත් රුකුලක් වී ඇත.

මාර්ගගත ඉගැන්වීම සඳහා Microsoft Teams මෘදුකාංගය භාවිතා කරමින් මෙය පාසලේ උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව විෂය භාර ධම්මිකා ගුරු මහත්මිය සහ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය දිල්රුක්ෂිනි ද ලිවේරා ගුරු මහත්මිය ඉගෙනුම් කාර්යය සඳහා සිසුවියන් 30 පමණ සම්බන්ධව අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කරමින් පවතී .

මේ නිසා සිසුවියන් ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු අඩාල නොවී අඛන්ඩව පවත්වා ගෙන යාමට රුකුලක් වී ඇත.

Microsoft Teams හරහා තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය බෙදන මාධව විජේසේකර මහතා

වත්තල ශාන්ත ආනා විද්‍යාලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය භාර ආචාර්ය මාධව විජේසේකර මහතා 2019 වසරේ නැණස Smart School වසර අවසාන තරඟයේ Smart Teacher අංශයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගත් ගුරුභවතෙකි.
කොරෝනා වෛරස් ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් පාසල් වැසී ඇති පසුබිමක, Smart School කණ්ඩායමේද සහය ඇතිව මාධව මහතා තාක්‍ෂණය උපයෝගී කරගනිමින් දරුවන් වෙත ඉගැන්වීමේ ක්‍රියාවලිය දිගටම සිදුකරගෙන යමින් සිටී.

Microsoft Teams මෘදුකාංගය උපයෝගී කරගනිමින්, තම පාසලේ දරුවන්ට මෙන්ම අනෙක් පාසල්වල දරුවන්ටද සම්බන්ධ විය හැකි ලෙස ඔහු webinar සැසි පවත්වයි. මේ වන විට පාසල් විෂය නිර්දේෂයේ පාඩම් ගණනාවක් ආවරණය වන ලෙස webinar සැසි 12 ක් ඔහු විසින් අවසන් කර තිබේ.

Audacity පාඩම අතරතුර

දැනටමත් 10,11 ශ්‍රේණියේ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය නිර්දේශයේ පළමු වාරය ඉහත සැසි හරහා සම්පූර්ණ කිරීමට ඔහු සමත් වී ඇත. 12, 13 ශ්‍රේණිවලට අදාල Arduino ප්‍රායෝගික සැසි 4 ක් ද අවසන් කර ඇති ඔහුගේ මෙම පාඩම් මාලාව සඳහා සිසුන් 30 ක් පමණ අඛණ්ඩව සහභාගී වෙති.

Gimp පාඩම අතරතුර

Rivisanda Central College, Kegalle

රිවිසඳ ආචාර්ය මණ්ඩලය සඳහා Microsoft Forms සහ Sway පුහුුණුව

රිවිසඳ ආචාර්ය මණ්ඩලය සඳහා Microsoft Forms සහ Microsoft Sway මෘදුකාංග පුහුුණුකිරීමේ වැඩසටහනක් රිවිසඳ පාසලේ Smart School කණ්ඩායමේ මූලිකත්වයෙන් යුතුව පැවැත් වූ අතර එහිදී ආචාර්ය මණ්ඩලය සඳහා Office 365 ගිණුම් නිවරදිව භාවිතා කිරීම සහ එහි විශේෂත්වය පිළිබඳව දැන ගැනීමේ අවස්ථාව හිමි විය.

Sulaimaniya Collage, Kegalle

Awareness on Digital Learning for New Grade 6 Admissions

New admission ceremony for grade 06 was held on 9th January 2020 at school auditorium. The new students were warmly welcomed by their immediate seniors and school staff.
In the ceremony, an orientation was organized for the students to introduce our Smart School program and the Digital Learning concept. Smart School Ambassador Teacher Mr. A M Rajah explained about 21st century learning skills and digital transformation to education.

The students enjoyed the session and was eager to experience in the classroom.
The school already owns 6 smart classrooms for grade 7 and 8 and for these new students, the school is going to develop another three smart classrooms.

Marassana became SMARTER with Nenasa Smart School

Marassana a National School situated in the sacred city of Kandy at the location Meeruppa, Marassana having a historical background. At the present the school is having a student population of 745 as at 2019 January and a staff of 53 Teachers. The school is a 1C Category School under the Kandy Education Zone and Pahathahewaheta Education Division. Currently the school has 2 TV’s for presentations, equipped with 65 computers in 2 computer labs and VR Kits. The current principal of the school is Mrs. D.R.J.D Dassanayake.

With the selection of Marassana National School for the Nenasa Smart School Ambassador Training Programme in Kandy the three ambassador’s Miss H.M.S. A Hewanayake, Mr. P.U.W.A.K. Bandara, Miss S.M.K.G.U.S. Subasinghe took the initial steps to drive digital education transformation under the trainings received by SMART SCHOOL Ambassador Meetups as their initial step the three ambassador teachers created a group of three teachers and they were given the basic training on O365 during school time and after school time.

Students who are taking ICT as a subject in GCE O/L and A/L both as well as other students in the schools are given training and also other schools within the area with low resources and facilities are given trainings, seminars.

With the 13 Years Education Programme the school is gifted with an Interactive White Board and a Smart Classroom and is used by teachers for the teaching process in an efficient way. The teachers use the technology and teachers showcased their teaching techniques and the mechanisms on how they use the technology to improve the efficiency of teaching process.

Marassana National School stepped into the next era of modern E-Learning with the introduction of the LMS (Learning Management System) by Headstart (PVT) Ltd on the 15th of May 2019.There a complete training on LMS (Adding Content, Creating Quizzes were done) based on the training the teachers were asked to create content for their respective subjects and teachers were asked to make the students try out the quizzes. As a result, ambassador Teacher Miss Shashi Hewanayake took the lead role and created a course for Grade 10 ICT Students and students of Grade 10-A attempted the quiz. This has made learning more easy and efficiently and there were many positive responses for the learning process through the LMS.Also the ambassador teachers conducted training sessions for other teachers in the school in batches on how to use the LMS, Upload Contents and how important a LMS in the modern era to a school, Creating quizzes. The LMS is a good opportunity to the school to drive E-learning and to transform education.

The School used the Smart Text Book at the School to teach the Science subject and subject matter is provided in an interactive method. This is another step the school has put in order to drive digital education.

The school ambassador teachers utilized their knowledge on PowToon, O365 which were provided at the Ambassador Meetups and they shared them with the students by conducting sessions which make Learning in an interactive way and to make learning in an efficient and effective manner.

Contents in ICT are taught using Virtual Reality which improves the level of teaching using device technology and it gives a new experience to students and educational games like “Kahoot” are used in Science subjects to make learning more attractive and creative.

With this initiative of Marassana National School, learning has become an enjoyable activity which students are more interested in, than the traditional method. 

Revolution in the Teaching-Learning Process; White Boards to Smart Boards

Visakha Vidyalaya, Colombo has long been recognized as the crowning girls’ school and risen to the top position as the most sought after school for girls in Sri Lanka. At present the population of students in the school is above 5000 and the system of education is being imparted through an innovative, creative and tech enabled smart teaching and learning process assuring the quality and equity for the learners.

Teachers knew from years of experience that kids learn at their own pace, but sometimes the traditional classroom makes it difficult to do so. With the integration of technology in education, children can slow down and go back over lessons and concepts whenever required, and more advanced kids can go ahead with their desired speed. It also frees up the teacher to help kids on a more one-on-one level. As the pilot initiative they have introduced content creation, online quizzes to the teachers with the support of the smart school program. Many teachers were very positive on e-learning culture due to the improved efficiency and the easiness that they experienced.

Certain period after introducing the smart school program to the school, school management wanted to further strengthen the public private partnership for the program to develop their infrastructure and they found Old Girls’ Association of Visakha Vidyalaya to support on introducing smart interactive boards to few learning spaces. The school decided to phase out this infrastructure development to sustain the impact. Therefore, A/L section was selected for the first phase and trained teachers on content development and using both their own and readymade e-learning contents with smart boards. Before improving classrooms, first set of interactive boards were installed at the A/L science laboratories and commerce/arts rooms replacing traditional blackboards/whiteboards for quick adaption of the teachers for delivering enhanced learning experience for students.

UNICEF and the Ministry of Digital Infrastructure and Information Technology visited the school to see how the teachers use the technology and teachers showcased their teaching techniques and the mechanisms on how they use the technology to improve the efficiency of teaching process. Everyone was highly impressed with the performance of the teachers. Parallel to that, teachers were guided to regularly use ‘Headstart’ Learning Management System for content sharing and conducting online quizzes for students. Also, lots of Advance Level Physics, Chemistry and Biology practical videos were created and teachers use the videos to explain the theory in detail and the students are empowered to be mastered with the necessary knowledge on the subject matter through LMS. It immensely helped them to revise the practical experiments they have done at school when preparing for term-tests and public competitive examinations. As the first ambassador of Headstart’s Smart Schools Project, Ms. Anuradha Dissanayake is committed to revolutionizing the learning system and is the administrator of O365 and LMS. Ms. Dilangani Bulathge has been a tremendous help to her as an ambassador. Ms. Buddhinie Madawatte, Coordinator (Smart board) has also embraced the challenge of this transformation.

It’s observed that the teaching-learning process through technology at Visakha Vidyalaya has immensely become a joyful and a meaningful experience for both Students and Teachers. Therefore, the efficiency and the quality of education disseminated at Visakha Vidyalaya has proved to be productive according to the Sustainable Development Goals in Sri Lankan Education system.